MyWork©

Ett kraftfullt verktyg för ditt växande företag

En av de viktigaste delarna för att driva ett växande företag är ett effektivt samarbete. MyWork© hjälper dig att förbättra den interna kommunikationen, effektivisera organisationen och öka trivseln i ditt företag.

bannerpic
Om oss
EFFEKTIVITET

För nästa generation av effektiva företag

MyWork© erbjuder en smidig och fungerande helhet för ett effektivt distans- och fältarbete. Du får en fullständig översikt över personalstyrkans aktivitet och den snabba hanteringen av sjukanmälningar och frånvaroansökningar ger dig viktiga insikter om saker som behöver förbättras.

TID OCH RESURSER

Funktionella lösningar för enskilda ändamål

icon 1

Formulär och enkäter

Skapa enkäter och frågeformulär till hela organisationen eller till valda grupper. Dessa hjälper dig att stödja och hantera personalfrågor på ett effektivt sätt.
stämpelklocka

Tidsredovisning

Övervaka arbetstid med stämpelkocka och närvarostatus. Spara tid med programmets smidiga hanterring av kilometerersättning och resekostnader.
sjuk

Frånvaroanmälan

Personalen kan snabbt och enkelt göra sjukanmälan och ladda upp sjukintyg. Smidig ansökningsprocess för semester och frånvaro.
ENGAGEMANG

HR & personaladministration – ett trivsammare företag

Att öka trivseln och personalens engagemang i företaget är en av de viktigaste aspekterna för att uppnå ett trivsammare företag. Anställda som trivs är mer motiverade och presterar bättre. Med MyWork© får du påminnelser om födelsedagar och antal år enskilda personer varit anställda. Med en smidig kommunikation, enkäter och formulär kan du stödja och hantera personalfrågor mer effektivt.

effektivitet
MOLNTJÄNST

MyWork© är alltid up-to-date

planera

Schemaläggning

Schemalägg viktiga händelser och deadlines. Schemaläggaren sköter automatiskt om påminnelser för födelsedagar och antal år som anställd.
kommunicera

Intern kommunikation

Kommunicera internt i realtid över enheter – till hela personalen eller specifika grupper. Skicka pushnotiser till mobilappen.
Arkivera

Dokumenthantering

Arbeta med en mångsidig och säker dokumenthantering. Dela viktiga dokument, kvittera/signera avtal och arbetsskydd vid behov.
LÄTTANVÄND MOBILAPP

MyWork© – för både anställda och chefer

kontakter

Företagets kontakter och partners

Hantera och nå de rätta kundkontakterna och företagets partners inom t.ex. företagshälsovården – på ett enkelt sätt.
Digitalsignering

Digital signering

Med vårt verktyg för digital signering av dokument, får du kontroll över att de senaste versionerna av säkerhetsföreskrifter, arbetsvillkor och avtal är godkända och signerade.
Exportera

Exportera data till löneräkningsprogram

Snabba upp löneräkningen med våra smidigar integreringar för löneberäkningsprogram.

ETT ENKELT BESLUT

Ta i bruk MyWork© – Ett enkelt beslut i rätt riktning

check

Enkel driftsättning, lätt att implementera.

check

Enkel och smidig användning som kräver minimal inskolning.

check

Inga stora startkostnader.

check

Molntjänst som alltid är up-to-date = inga uppdateringar och dyra driftstopp.

check

Stöd för certifierade arbetsprocesser.

check

Sparar på miljön – kvittera/signera digitalt.

DEMOTILLFÄLLE

Begär en demonstration av MyWork och se hur tjänsten kan förenkla er arbetsdag.